ცხელი ხაზი : 599647050

კონკურსები

 

კონკურსი  2023 წელი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა  ღია კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

1. შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი - ღია კონკურსი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/76207…

2. შესყიდვების განყოფილების უფროსი - ღია კონკურსი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/76228…

3. იურიდიული განყოფილების უფროსი - დახურული კონკურსი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/76208…

კონკურსი 2022 წელი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა  ღია კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 

ვაკანსიის N 73492  

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

საორგანიზაციო და სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

 

ვაკანსიის N 73936     

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საბიუჯეტო დაგეგმვის განოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

 

                 ვაკანსიის N 74011    

 თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

სრული ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ინფორმაცია-   https://www.hr.gov.ge/

 

ანცხადების

 

 

 

კონკურსი-2022 წელი

  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს   შემდეგ    ვაკანტურ თანამდებობებზე.

1.  მეორადი სტრუქტურული ერთეული - იურიდიული განყოფილების უფროსი;                                                                             

2. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ორგანიზაციული ინსპექტირების უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;                                   

3. მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  ორგანიზაციული ინსპექტირების უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

4. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი;

5. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საორგანიზაციო  და სამშენებლო  ინსპექტირების განყოფილების III რანგის  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

 საბუთების მიღება მიმდინარეობს  1 აგვისტოს ჩათვლით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge) -ზე.

 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იხილეთ აღნიშნულ ვებ-გვერდზე

 

 

კონკურსი-2022 წელი

  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის და იურიდიული განყოფილების უფროსის ვაკანტურ თანამდებობებზე.

  საბუთების მიღება მიმდინარეობს 9 აპრილის ჩათვლით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge) -ზე.

 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იხილეთ აღნიშნულ ვებ-გვერდზე

ფოტოს აღწერილობა მიუწვდომელია.

 

 

 

,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით აცხადებს ღია და  დახურულ კონკურს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  მერიაში  არსებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე 

 

კონკურსი 2019 წელი

 

 

 დახურული კონკურსი:

 

       1. ადამიანური რესურსების მართვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი,

        2. შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.  

 ღია კონკურსი:

 

        1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი :

        2. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  შესყიდვების განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

        3. დარგობრივი ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

        4. ურბანული განვითარების სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების  III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

         5. ზედამხედველობის სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი;

  1. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საბიუჯეტო დაგეგმვის განოფილების უფროსი;

 

  1. მესამე რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- მერის წარმომადგენელი;

 

 

 

  2018  წელი

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი დახურული კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია მართვა/მენეჯმენტი

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1300 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

ფუნქციები

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ობუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

 

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

 

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

 

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

ფუნქციები

 

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

 

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

 

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

 

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება მერის წარმომადგენელი ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ადგილობრივი თვითმმართველობა

განცხადების ბოლო ვადა 28.01.2018

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წალენჯიხა

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

 

გააზიარე