ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წ 24 მარტს 12 სთ-ზე გაიმართება საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა

21 მარტი, 2023

დღის წესრიგი:

1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.

                              პროექტის წარმომდგენი: თეა სარია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

2. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბერი №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

                            პროექტის წარმომდგენი: თეა სარია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

3. სხვადასხვა

გააზიარე