ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წლის 20 თებერვალს 10:30 საათზე გაიმართება საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა

17 თებერვალი, 2023

დღის წესრიგი:

  1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო/სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.
  2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
გააზიარე