ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წლის 20 თებერვალს 11:30 სთ.ზე გაიმართება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

17 თებერვალი, 2023

დღის წესრიგი:

  1. ,, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 ივნისის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  2. ,, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 ივნისის № 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  3. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბერი №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ;

  4. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

გააზიარე