ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წლის 23 ივნისს 10:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

17 ივნისი, 2022

დღის წესრიგი

  1.         „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის  №9  დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე;  

                          პროექტის წარმდგენი: საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

       2.         წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                           პროექტის წარმდგენი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველიმოადგილე

       3. სხვადასხვა

              სხდომის დაწყების დრო : 10:00 საათი

 

       

             

 

 

 

გააზიარე