ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წლის 23 ივნისს 11:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა

17 ივნისი, 2022

დღის წესრიგი:

1. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

პროექტის წარმდგენი : ბაჩანა ქანთარია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორცილების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვლის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

პროექტის წარმდგენი: თამარ ბელქანია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

3. სხვადასხვა

გააზიარე