ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წლის 24 მარტს 12:30 სთ-ზე გაიმართება საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა

21 მარტი, 2023

დღის წესრიგი:

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ.

                პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი გელა სალია

2. სხვადასხვა

გააზიარე