ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წლის 31 მარტს 12:00 სთ-ზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა

21 მარტი, 2023

დღის წესრიგი:

1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ;

                   მომხსენებელი: თეა სარია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

2. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                   მომხსენებელი: თეა სარია, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტი სამსახურის უფროსი

3. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ;

                   მომხსენებელი:გელა სალია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი

4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღების ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე;

                  მომხსენებელი: ელენე ბერაია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების უფროსი

5. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                 მომხსენებელი: ელენე ბერაია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურიის იურიდიული განყოფილებისუფროსი

6., ,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების შესახებ’’ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 ივნისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                მომხსენებელი: ელენე ბერაია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი

7.სხვადასხვა.

გააზიარე