ცხელი ხაზი : 599647050

S O S - 1 1 2

სსიპ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112

 

 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 არის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც უზრუნველყოფს საგანგებო და გადაუდებელ სიტუაციებზე ოპერატიულ რეაგირებას.

აღნიშნული სსიპ-ი ახორციელებს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვისათვის შესაბამის სატელეფონო მომსახურებას, აგრეთვე 24-საათიან უწყვეტ ვიდეომეთვალყურეობას ქვეყნის მასშტაბით დანაშაულის ჩადენის, დანაშაულის მცდელობის ფაქტის, სამართალდარღვევის დაფიქსირების ადმინისტრირებისა და აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით.

ცენტრის ძირითადი მიმართულებებია:

  • დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გაუმჯობესება;
  • საგზაო უსაფრთხოების ეფექტური მართვა;
  • ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა;
  • საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტეგრირებული მართვის სისტემის შექმნა;
  • კრიზისული სიტუაციების ეფექტური პრევენცია / მართვა;
  • მონაცემთა ეფექტური დამუშავება / ანალიზი;
  • კერძო დაცვითი საქმიანობის კონტროლი.

 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“ განთავსებულია ორ ლოკაციაზე – თბილისსა და ქ. რუსთავში. ქ. რუსთავის ცენტრი 2016 წელს გაიხსნა. მეორე ცენტრის დაარსების მიზანს თბილისის ცენტრის განტვირთვა და გადაზღვევა წარმოადგენს.

 

გააზიარე