ცხელი ხაზი : 599647050

საკრებულო და აპარატი

 • საკრებულოს სხდომის ტრანსლაციას და მის საჯაროობას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი.
 • 2022 წლის  იანვრიდან საკრებულოს ყველა სხდომა გადის პირდაპირი ლაივით საკრებულოს ფეისბუქ გვერდზე -  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო/Assembly of Tsalenjikha municipality  საკრებულოს ყველა სხდომის ტრანსლაციის არქივი შეგიძლიათ  იხილოთ ამავე გვერდზე.
 • საკრებულოს ღია სხდომებზე დასწრების უფლება აქვს ნებისმიერ პირს. საკრებულოს სხდომებზე დასწრების მსრულველთათვის გამოყოფილია სპეციალური ადგილები. დამსწრეებს სხდომის მიმდინარეობისას, საკითხზე წინასწარი შეთანხმების გარეშე, რეგლამენტით დადგენილი წესით აქვთ შესაძლებლობა  აზრის გამოთქმის; 

საკრებულოს აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების და საკრებულოს თანამდებობის პირების ეფექტური საქმიანობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ, ორგანიზაციულად უზრუნველყოს მოქალაქეთა ურთიერთობა საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან.

აპარტი წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის მუდმივმოქმედ, მუდმივ და ანაზღაურებად შტატების საფუძველზე შექმნილ ორგანოს.

 

აპარატის უფროსი

 • იზოლდა მოლაშხია - ☎ - 599 85 71 02

იურიდიული განყოფილების უფროსი

 • მაია ციმინტია  ☎ - 599 85 71 90

საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხები:

 • ხათუნა ღვინჯილია  ☎ - 599 85 71 03

საქმისწარმოების და პერსონალის მართვის  საკითხები:

 • ხატია მაქაცარია   ☎ -599 85 71 72

 • ნანა სიჭინავა  ☎ - 599 85 71 73 

საორგანიზაციო საკითხები:

 • ნინო მიქავა   ☎ -599 85 71 81

 • ირმა ქუჩულორია   ☎ - 595 50 76 29

იურიდიულ საკითხები:

 • სალომე ზარქუა  ☎ - 599 85 71 91

 • ცირა ჯანჯღავა   ☎ -  599 85 70 78

 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხები:

 • თემური კონჯარია ☎ - 599 85 71 88

მუნიციპალური ქონების მართვის საკითხები:

 • თამარ როგავა ☎ - 599 85 71 48

მატერიალურ -ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

 • ნინო მესხია  ☎ -  599 85 71 42

იხილეთ აპარატის დებულება

გააზიარე