ცხელი ხაზი : 599647050

საკრებულოს მორიგი სხდომა 13.06.2022

13 ივნისი, 2022

დღეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკრებულოს მორიგი სხდომა გამართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე, კორნელი სალია უძღვებოდა.

საკრებულოს სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხები:

1. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების შესახებ

მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების შესახებ

მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების შესახებ

მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების შესახებ

მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების შესახებ

მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსებისა და ხარჯვის წესის შესახებ

მომხსენებელი: ბაჩანა ქანთარია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების შესახებ

მომხსენებელი: კორნელი სალია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

10. სხვადასხვა

+14

გააზიარე