ცხელი ხაზი : 599647050

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი
< ვახტანგ  ფიფია

 საკონტაქტო ინფორმაცია
 ტელ:  599857150
 E-mail-Tsalenjikhasamxedro@gmail.com
 
განათლება-უმაღლესი, ქალაქქ თბილისის  სახელმწიფო-სამედიცინო  ინსტიტუტი
სპეციალობა-ოტორინოლარინგოლოგი
ენები:-ქართული,რუსული.
კომპიუტერული პროგრამები-WINDOUS,Microsoft word,Microsoft excel
 სამუშაო  გამოცდილება
1983-2005  წლებში  წალენჯიხის  რაიონის  ამბულატორიული  პოლიკლინიკური  გაერთიანების  ექიმი.
2005-2007  წლებში  წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  სამხედრო  აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის  სამსახურის   წამყვანი  სპეციალისტი.
2007  წლის  ნოემბრიდან  წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  სამხედრო  აღრიცხვის, გაწვევისა  და  მობილიზაციის  სამსახურის  უფროსი.
ოჯახური  მდგომარეობა-დაოჯახებული
 სამსახურის თანამშრომლები -
წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს:
 
 მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებასა და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას;
<li>ახალგაზრდებთან პატრიოტულ - აღმზრდელობითი მუშაობას;  
<li>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა მიერ „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა შესრულების გაკონტროლებას;   
<li>სამობილიზაციო რესურსების (რეზერვის ოფიცერთა, რიგითთა, კაპრალთა, სერჟანტთა და ტექნიკის) აღრიცხვის ორგანიზებას;  
<li>აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევას, მოზიდვასა და გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნას;  
<li>რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის (დაჯავშნის) ორგანიზებას;  
 

გააზიარე