ცხელი ხაზი : 599647050

შესყიდვების განყოფილება

 

 შესყიდვების განყოფილების უფროსი
დავით  სოსელია  ტელ:599 85 71 85

განათლება უმაღლესი

1982-89 წწ. დაამთავრა  აფხაზეთის ა. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა-ეკონომისტი.

სამუშაო გამოცდილება: 1988-89 წწ. წალენჯიხის პროფ-რაიკომის რევიზორ-ინსტრუქტორი.

1989-95 წწ. წალენჯიხის ყრუთა საზოგადოების მთავარი ეკონომისტი.

2005 წ. სოფლის მეურნეობის  სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საფინანსო-ეკონომიურ დარგში.

2006 წ. წალენჯიხის გამგეობის შესყიდვების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.

2010 წლიდან შესყიდვების განყოფილების უფროსი.

ენების  ცოდნა-რუსული კარგად, ინგლისური-საშუალოდ.

საოფისე პროგრამები-WORD OFFICE, XCCEL OFFICE-კარგად.

 

შესყიდვების განყოფილება უზრუნველყოფს:
 
 მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის მომზადებას;
 სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოებას;
 ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადებასა და გამოქვეყნებას;
 მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების შემუშავებას;
 მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულებას;
 მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადებას;
 
 
 განყოფილება  შედის საფინანსო -  iuridiuli სამსახურის დაქვემდებარებაში.


 

 

გააზიარე