ცხელი ხაზი : 599647050

შიდა აუდიტის სამსახური

 შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
 ბეჟანი  შანავა
დაბადების  თარიღი-1973.15.06.ქალაქი  წალ;ენჯიხა

 

 საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ:-599857111
 
E-mail:  bezhanshanava@gmail.com
 

 სამუშაო გამოცდილება
 2014-2012 წწ. წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის  საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის  მთავარი  სპეციალისტი.
ბიუჯეტის  დაგეგმარებისა  და  ფორმირების  განყოფილების  უფროსი
2012 წლის  ივლისიდან 2012  წლის  ნოემბრამდე  მუშაობდა  მესტიის  მუნიციპალიტეტის  საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის  უფროსად
2012  წლის  დეკემბრიდან  2013  წლის  აგვისტომდე  წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო  განყოფილების  ბიუჯეტის  დაგეგმარებისა  და  ფორმირების  განყოფილების  უფროფიფ მ/შ
2013  წლის  აგვისტოდან  დღემდე  არის  შიდა  აუდიტის  სამსახურის  უფროსი

 განათლება
 2000-2005  წლებში დაამთავრა  სოხუმის  ეკონომიკისა  და  სამართლის  ინსტიტუტი, სპეციალობით-საერთაშორისო  ეკონომიური  ურთიერთობები
 უცხო  ენები-ქართული, ინგლისური.
  ჰყავს  მეუღლე  და  სამი  შვილი
 სამსახურის თანამშრომლები

 


განყოფილების  უფროსები
მთავარი სპეციალისტები

 
 

 წამყვანი სპეციალისტები

 

 

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის  შიდა აუდიტის სამსახური არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს – თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების, მიზნობრიობის დაცვისა და ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობას, ტექნიკური და ფუნქციური ხარვეზების აღმოფხვრასა და პრევენციას.
 

გააზიარე