ცხელი ხაზი : 599647050

სოციალური მომსახურების განყოფილება

განყოფილების  უფროსი
  გია  ანთია
ტელ: 596 12 44 11

განათლება: უმაღლესი,1997-2003წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  უნივერსიტეტი.

სპეციალობით-სამართალმცოდნე.

სამუშაო გამოცდილება-2010 წლიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური აგენტი.

2013 წლიდან სოციალური განყოფილების უფროსი.

უცხო ენების  ცოდნა-რუსული კარგად, გერმანული საშუალოდ.

კომპიუტერული პროგრამები-MICROSOFT OFFICE WORD-კარგად

MICROSOFT OFFICE EXCEL-კარგად.
 ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილება უზრუნველყოფს:
 
 ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას;
 ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას;
 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებას;
 დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას;

გააზიარე