ცხელი ხაზი : 599647050

სოციალური პროგრამები

მუხლი 8.  მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება;

მუხლი 14. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა;

მუხლი 15. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მხარდაჭერა;

მუხლი 17. დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა;

მუხლი19.  სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა;

მუხლი 20. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა;

მუხლი 21. სარიტუალო მომსახურება;

მუხლი 22.  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფის პროგრამა;

 

 

 

 

გააზიარე