ცხელი ხაზი : 599647050

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2020 წელი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები:

 

  • სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის ჭაბურღილები, წყალსადენები,     სათავე ნაგებობები, გამწმენდი ნაგებობები, ჭა და ა.შ. );
  • სარწყავი სისტემები;
  •  სანიაღვრე არხები;
  •  ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
  •  გზები და გზისპირა მოსაცდელები;
  • ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები;
  • გარე განათება;
  • სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
  •  
გააზიარე