ცხელი ხაზი : 599647050

სტუდენტთა სწავლის და ღირსესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული პროგრამები

მუხლი 10 . საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი ( მატერიალური) დახმარება;

მუხლი 18.  წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება;

 

გააზიარე