ცხელი ხაზი : 599647050

ზედამხედველობის სამსახური

 ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
 ლაშა კვარაცხელია
დაბადების  თარიღი: 08.11.1973
დაბადების  ადგილი-ქ. წალენჯიხა

 

 საკონტაქტო ინფორმაცია
 ტელ:  555  01 02 02
მობ:  
E-mail:  lakada07@mail.ru
 
 სამუშაო გამოცდილება
1998-2005  წწ.  შპს  "იბერია  კავკასიონი"-დაცვის  უფროსი
2005-2012  წწ. შპს  " ჯორჯიან ნათზ"  -მენეჯერი
2007-2012 წწ. პროფესიონალ  ბუღალტერთა  ინსტიტუტი-ადმინისტრაციული  თანაშემწე
2012წ.  პოლიტიკური  პარტია-"ქართული  ოცნება" ქ. წალენჯიხის  მობილური  ჯგუფის  ხელმძღვანელი
  განათლება: უმაღლესი
1990-95  წწ. დაამთავრა  ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,სპეციალობით-ეკონომისტი
ენები-ქართული,ინგლისური,რუსული
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური წარმოადგენს გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს ზედამხედველობას:
 
 მშენებარე შენობა - ნაგებობების, წარმოებული სამშენებლო ნაგებობების კონსტრუქციების საპროექტო და სახელმძღვანელო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის უზუნველყოფაზე, მშენებლობის დაწყებიდან დასრულებამდე, დადგენილი ორგანიზაციულ - სამართლებრივი წესრიგის შესაბამისობაზე;
 მუნიციპალიტეტის იერსახეზე, გარე რეკლამის განთავსებაზე, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესებზე, გარე ვაჭრობაზე;
 მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე;
 მიწათსარგებლობის წესების დაცვაზე;
 
 

გააზიარე