სამუშაო საათები: ორშ – პარ: 09:00 – 18:00

ცხელი ხაზი 599 64 70 50

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დოკუმენტები

ქონება

აუდიტი

ანგარიში

დებულება

დადგენილება

სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
საპრივატიზებო ობიექტებიწალენჯიხის მუნიციპალიტეტი საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა2023/09/30, გადახედვა
ბალანსზე რიცხული ავტომობილებიწალენჯიხის მერიის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) მანქანა-მექანიზმები2023/09/30, გადახედვა
სატრანსპორტო საშუალებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალება2023/09/30, გადახედვა
ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შესახებ2023/09/30, გადახედვა
სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
2019 წ. განხორციელებული პროექტებიწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 2019 წელს განხორციელებული პროექტები2023/09/30, გადახედვა
სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
მერიის დებულებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ2024/01/09, გადახედვა
საჯარო სამსახურის დებულებასაქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ2024/01/09, გადახედვა
ზედამხედველობის სამსახურის დებულებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია2022/06/13, გადახედვა
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულებაეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ2022/06/13, გადახედვა
კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ2022/06/13, გადახედვა
შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება 1წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ2022/06/13, გადახედვა
ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ2022/06/13, გადახედვა
სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
დადგენილება მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 18 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ2023/12/28, გადახედვა
დადგენილება ადმინისტრაციული საქმის წარმოებისა და ოქმების შესახებადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებისა და საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) ფორმების, მათი შედგენის, გამოყენებისა და …2023/05/25, გადახედვა
დადგენილება მშენებლობის შეჩერების თაობაზემერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მშენებლობის შეჩერების თაობაზე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ2023/04/13, გადახედვა
Skip to content