სამუშაო საათები: ორშ – პარ: 09:00 – 18:00

ცხელი ხაზი 599 64 70 50

გურამ შენგელაია

გურამ შენგელაია

შტატგარეშე თანამშრომელი
წალენჯიხის საკრებულო
ტელეფონი:
599 40 66 10
სპეციალობა:
ეკონომისტ-მენეჯერი
აკადემიური ხარისხი:
მაგისტრი
დაბადების თარიღი:
14.11.1978

განათლება

სოხუმის მენეჯერების ინსტიტუტი.

სამუშაო პოზიცია:

  • 2022 წლის მარტიდან – დღემდე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე.
  • მუშაობდა N68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო ადმინისტრაციაში.

ფუნქცია :

“დასაქმებული” ახორციელებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტა საკითხთა კომისიაში სპეციალისტის ფუნქციებს, უწევს სათანადო კონსულტაციებს კომისიას დებულებით გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელებაში, სწავლობს საფინანსო საბიუჯეტო საკითხებს, ადგენს დასკვნებს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში განსახილველად შემოტანილი სამართლებრივი აქტების პროექტების თაობაზე, კომისიის წინაშე აყენებს წინადადებებს მერიიდან შემოსულ ამ სფეროს მიკუთვნებულ საკითხების განხილვასთან დაკავშირებით, მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესში, ბიუჯეტის პროექტისა და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვაში, საკრებულოს რეგლამენტით ამ კომისიისათვის მინიჭებული უფლება-მოვალეობების შესრულებაში.

Skip to content