სამუშაო საათები: ორშ – პარ: 09:00 – 18:00

ცხელი ხაზი 599 64 70 50

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დოკუმენტები

ბიუროს ოქმები

სხდომის ოქმები

ბრძანებები

განკარგულებები

დადგენილებები

კომისიების ოქმები

პროექტები

სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
ბიუროს სხდომა N5წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N52024/02/16, გადახედვა
ბიუროს სხდომა N3წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N32024/01/31, გადახედვა
ბიუროს სხდომა N2წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N22024/01/23, გადახედვა
ბიუროს ოქმი N1წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N12024/01/22, გადახედვა
საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმიN2საკრებულოს მ/წლის 28 აპრილის სხდომის დღის წესრიგის შედგენის თაობაზე; წალენჯიხის მერიაში რეორგანიზაციის დაწყების თაობაზე;2023/09/30, გადახედვა
სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N52024/03/29, გადახედვა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N4წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N42024/03/13, გადახედვა
საკრებულოს სხდომის ოქმი N3წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოქმი N32024/02/26, გადახედვა
საკრებულოს სხდომის ოქმი N2წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი  N22024/01/31, გადახედვა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N1წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12024/01/27, გადახედვა
საკრებულოს სხდომის ოქმი N7წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N72023/09/22, გადახედვა
სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
განკარგულება N13წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მედანის ადმინისტრაციული ერთეულის N1 ქუჩისთვის კალისტრატე სალიას სახელის მინიჭების თაობაზე.2024/04/30, გადახედვა
განკარგულება N12პროექტი “შემოქმედებითი კომპასი საქართველოს” ფარგლებში გოეთეს ინსტიტუტის მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღებაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის წინასწარი …2024/04/30, გადახედვა
განკარგულება N11წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 30 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების თაობაზე.2024/04/30, გადახედვა
განკარგულება N10წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების თაობაზე.2024/03/29, გადახედვა
განკარგულება N9საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების …2024/03/11, გადახედვა
განკარგულება N8,,ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების ინიცირების მიზნით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტებთან შესაბამისობაში დადასტურებული წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის …2024/02/23, გადახედვა
განკარგულება N7წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის …2024/02/23, გადახედვა
განკარგულება N5წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ს 2024-2026 წლების გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე.2024/01/31, გადახედვა
განკარგულება N4წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.2024/01/31, გადახედვა
განკარგულება N3„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატზე უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებით დაწესებული საწვავისა და მობილური …2024/01/31, გადახედვა
განკარგულება N2მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში (იჯარით) აუქციონის ფორმით – გაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.2024/01/31, გადახედვა
განკარგულება N1წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 31 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების თაობაზე.2024/01/31, გადახედვა
განკარგულება N10წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 0012023/09/22, გადახედვა
სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
დადგენილება N10ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.2024/04/01, გადახედვა
დადგენილება N9„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების …2024/04/01, გადახედვა
დადგენილება N8„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის N43 …2024/02/26, გადახედვა
დადგენილება N7ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.2024/02/26, გადახედვა
დადგენილება N6„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №43 …2024/02/26, გადახედვა
დადგენილება N5ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ.2024/02/26, გადახედვა
დადგენილება N4წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.2024/02/02, გადახედვა
დადგენილება N3„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ …2024/02/02, გადახედვა
დადგენილება N2წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების …2024/02/02, გადახედვა
დადგენილება N1„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის N43 …2024/02/02, გადახედვა
დადგენილება N44წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობის რანგირების, მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის …2023/12/29, გადახედვა
დადგენილება N42„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის N40 …2023/12/29, გადახედვა
სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
კომისიების ერთობლივი სხდომაწალენჯიხის მნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი N12024/02/05, გადახედვა
სათაურიაღწერათარიღიკატეგორიებიᲑმული
ცნობაცნობა – ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.2024/04/12, გადახედვა
ცნობაინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.2024/04/01, გადახედვა
2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშიწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.2024/03/04, გადახედვა
დადგენილებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ2023/12/11, გადახედვა
განმარტებითი ბარათიწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ2023/11/15, გადახედვა
დადგენილებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ2023/11/15, გადახედვა
ცნობაადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე2023/11/15, გადახედვა
დადგენილება N9წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N92023/10/25, გადახედვა
განმარტებითი ბარათიწალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ2023/10/25, გადახედვა
Skip to content